ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองตรวจสอบภายใน ๒ จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองตรวจสอบภายใน ๒ จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒

Document 2_2_0

Advertisements

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองตรวจสอบภายใน ๒ จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองตรวจสอบภายใน ๒ จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๒12

ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองตรวจสอบภายใน ๒ จำนวน ๔ รายการ

ยกเลิกDocument_2_0ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองตรวจสอบภายใน ๒ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองตรวจสอบภายใน ๒ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองตรวจสอบภายใน ๒ จำนวน ๔ รายการ12

ยินดีต้อนรับสู่ กองตรวจสอบภายใน 2

วันที่ 24 พ.ค.2560  เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.ตส.2 เป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบการปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และอื่นๆ ของ ฝตส.3 ตส.2 โดย พ.ต.ท.หญิง สมศรี วิจารณกุล รอง ผกก.ฝตส.3 ตส.2 พร้อมพวกรวม 3 นาย  ที่ สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ชวนม ผกก.สภ.ทุ่งคลี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และ พ.ต.ท.หญิง อุษารัตน์ บุญสิงห์ สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี ผู้สังเกตการณ์ ภ.จว.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 28 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.ตส.2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ ฝตส.1 ตส.2 โดย พ.ต.อ.หญิง สุธีรา  ตันหยง ผกก.ฝตส.1 ตส.2 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ปภาณ  สุจินตะเดชา ผกก.สภ.พร้าว พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 26 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.ตส.2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ ฝตส.1 ตส.2 โดย พ.ต.อ.หญิง สุธีรา  ตันหยง ผกก.ฝตส.1 ตส.2 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ไพศาล นันตา  ผกก.สภ.จอมทอง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และผู้สังเกตการณ์ ภ.จว.เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 24 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.ตส.2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ ฝตส.1 ตส.2 โดย พ.ต.อ.หญิง สุธีรา ตันหยง ผกก.ฝตส.1 ตส.2 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ขำแก้ว ผกก.บ่อหลวง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 21 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.ตส.2 เป็นประธานปิดการตรวจสอบการบริหาร เรื่อง กระบวนการรับชำระเงินค่าปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ธ.กรุงไทย จำกัด ของ ฝตพ.ตส.2 โดย พ.ต.ท.สมชาย วงศ์พันธ์ลักษณ์ รรท.ผกก.ฝตพ.ตส.2 พ.ต.ท.หญิงรุ่งรัตน์ ศีลสารรุ่งเรือง รอง ผกก.ฝตพ.ตส.2 และ ร.ต.ท.หญิงนุชรี โคตะกะ รอง สว.ฝตพ.ตส.2 ที่ ส.ทล.1 กก.6บก.ทล.(นครราชสีมา) โดยมี พ.ต.ท.ตระกูล สิริยะเสถียร รอง ผกก.6 บก.ทล. ผู้สังเกตการณ์ โดยร.ต.อ. มนตรี ศรีสัฒนกุลรอง สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล ผู้แทน สว. ส.ทล.1กก.6บก.ทล. พร้อมข้าราชการตำรวจของ ส.ทล.1 กก.6บก.ทล.เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 19 เม.ย.60 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.ตส.2 เป็นประธานปิดการตรวจสอบการบริหาร เรื่อง กระบวนการรับชำระเงินค่าปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ธ.กรุงไทย จำกัด ของ ฝตพ.ตส.2 โดย พ.ต.ท.สมชาย วงศ์พันธ์ลักษณ์ รรท.ผกก.ฝตพ.ตส.2 พ.ต.ท.หญิงรุ่งรัตน์ ศีลสารรุ่งเรือง รอง ผกก.ฝตพ.ตส.2 และ ร.ต.ท.หญิงนุชรี โคตะกะ รอง สว.ฝตพ.ตส.2 ที่ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล(สระบุรี) โดยมี พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รอง ผบก.บก.ทล., พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล ผกก.1 บก.ทล. ผู้สังเกตการณ์ และ พ.ต.ต.อภิชน ขันกา สว.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล พร้อมข้าราชการตำรวจของ ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 18 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.ตส.2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ฝตส.2 ตส.2 ชุดตรวจสอบที่ 2 โดย พ.ต.ท.หญิง ทิพย์สุดา พิมพะ รอง ผกก.ฝตส.2 ตส.2 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย โดยมี พ.ต.อ.นิกร เข็มทอง รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย,พ.ต.อ.ถาวร รวมกิ่งผกก.สภ.กงไกรลาศ พร้อมข้าราชการตำรวจของ สภ.กงไกรลาศ และ พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย ผู้สังเกตการณ์ ภ.จว.สุโขทัย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 12 เม.ย.60 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.ตส.2 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกองตรวจสอบภายใน 2 รดน้ำขอพรจาก พล.ต.ท.สาโรช  นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมรดน้ำขอพรจาก ผบช.สตส.โดยพร้อมเพรียงกัน


วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.ตส.๒ ได้สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ที่ สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์ โดยชุดตรวจสอบ พ.ต.อ.หญิง ชุติมา ดีวิไลพันธุ์ รอง ผบก.ตส.๒ กับพวก รวม ๓ นาย มี พ.ต.อ.อำนาจโฉมฉาย ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ พ.ต.อ.กำธร จันที รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.สุภาพ กาญจนาพร ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ผู้สังเกตการณ์ ภ.จว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมรับฟัง

S__19873862.jpgS__19873860.jpgS__19873861.jpg

วันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้มาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในการตรวจประเมินผลโครงการตรวจติดตามและประเมินผลหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ที่ สภ.เมืองพิษณุโลก จว.พิษณุโลก โดย พ.ต.อ.เมธี ศรีทะวงศ์ ผกก.ฝตส.๒ ตส.๒ หัวหน้าชุดตรวจ กับพวก รวม ๓ นาย โดยมี พล.ต.ต.กิตติกร บุญสม ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก , พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก , พ.ต.อ.เทพปทาน นิพิวรรณ์ สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก , พ.ต.ท. หญิง สุเมธตา ทับอินทร์ สว.ฝอ.๖(กง.)ภ.จว.พิษณุโลก ผู้แทนจาก ภ.จว.พิษณุโลก และข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบแฟ้มต้นแบบของ สภ.ฯ เข้าร่วมรับฟังนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 

วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้มาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในการตรวจประเมินผลโครงการตรวจติดตามและประเมินผลหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ที่ สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร โดย พ.ต.อ.หญิง รัชนี จั่นวงศ์แก้ว รอง ผบก.ตส.๒ หัวหน้าชุดตรวจ กับพวก รวม ๕ นาย โดยมี พ.ต.อ.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รอง ผบช.ภ.จว.สมุทรสาคร , พ.ต.อ.สุระพรรณ นาทวรทัต ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร และ พ.ต.ท.หญิง วรรณี ยังมี สว.ฝอ.๖ ภ.จว.สมุทรสาคร และข้าราชการตำรวจจาก ภ.จว.ฯ พร้อม ข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบแฟ้มต้นแบบเข้าร่วมรับฟังนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 ส.ค.2559
พล.ต.ต.สาโรช นิ่มเจริญ รอง ผบช.สตส.(ตส)
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการตรวจสอบของ สตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 15 – 19 ส.ค.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร สตส.และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตส.2 เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อวันพุธที่ 27 ก.ค.2559 เวลา 09.30-16.00 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตส.2 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ สตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วัดสวนแก้ว จว.นนทบุรี โดยนิมนต์พระพยอม กัลยาโณ บรรยายธรรมแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สตส.

กิจกรรมการฝึกประจำสัปดาห์ ณ วันที่ 6 ก.ค.59

 

ประมวลภาพการฝึกรวมของ สตส. เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59 โดย ตส.2 เป็นผู้ควบคุมการฝึก