ประกาศ กองตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ กองตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ กองตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชุมคณะทำงานประเมินการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 7 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ ผบก.ตส.2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินการปฏิบัติงานของ ตส.2 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ขึ้นไปในสังกัด ตส.2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สตส.

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันพุธที่ ๒ พ.ย.๖๕ พล.ต.ท.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ผบช.สตส. พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.๑, พล.ต.ต.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ ผบก.ตส.๒, พล.ต.ต.หญิง กิดานันท์ คมขำ ผบก.ประจำ สตส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สตส. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศ กองตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ กองตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองตรวจสอบภายใน 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศกองตรวจสอบภายใน 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมปิดการตรวจสอบ พ.ศ.2563-2565 ภ.5

วันอังคารที่ 13 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ผบช.สตส. เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจสอบตามแผนระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน่วยงานในสังกัด ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ รอง ผบช.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5, พล.ต.ต.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ ผบก.ตส.2, คณะผู้ตรวจสอบภายใน ฝตส.1 ตส.2, ผู้แทน ภ.จว.ในสังกัด ภ.5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุม 2 ภ.5

โครงการติดตามหน่วยรับตรวจต้นแบบ

วันจันทร์ที่ 12 ก.ย.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ผบช.สตส. เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการติดตามหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ หน่วยงานในสังกัด ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ รอง ผบช.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5, พล.ต.ต.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ ผบก.ตส.2, คณะผู้ตรวจสอบภายใน ฝตส.1 ตส.2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุม ภ.5

ประชุมการปฏิบัติงานในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 22 ส.ค.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ ผบก.ตส.2 เป็นประธาน ประชุมหารือการปฏิบัติงานในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ขึ้นไปในสังกัด ตส.2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สตส.